We hebben een document betreft de meldcode huiselijk geweld en mishandeling. Op school is Anneke Slot (leerkracht UN) onze aandachtfunctionaris en eerste aanspreekpunt.